Pension * * *   Pension * * *   Pension * * *   Pension * * *   
 


     Ladronka je jedna z nejznámějších pražských usedlostí, její adresa je Tomanova 1028/1. Stojí kousek od břevnovské vilové zástavby, odkud se rozprostírá krásná vyhlídka na motolské stráně. V současné době je přilehlý park Ladronka zrekonstruován a slouží pěším, cyklistům a hlavně bruslařům; konají se zde různé kulturní akce, jako např. Ladronkafest, Čarodějnice na Ladronce a jiné.

Historie
Na místě dnešní usedlosti stál původně viniční lis ze 14. století založený Karlem IV. V roce 1688 prodal baron Švihovský pozemky hraběti Filipu Ferdinandovi de la Crone, lidově z Ladronu. Právě po něm měla být usedlost pojmenována, jiný výklad odvozuje název z italského slova "ladrone" (lupič). Hrabě nechal na pozemcích vybudovat zájezdní hostinec, který byl v provozu až do 2. poloviny 19. století. Celé tehdejší panství bylo velmi rozlehlé, patřila do něj i smíchovská usedlost Ladronka čp. 121 v ulici Pod Kotlářkou.

Na počátku 18. století koupil usedlost velkopřevor řádu Maltézských rytířů, hrabě Volf Pötting z Persingu, jehož rod je úzce spjat s historií nedaleké pražské usedlosti Petynka. V roce 1713 vypukl mor a oficiální břevnovský hřbitov nestačil, byli mrtví pohřbíváni do společného hrobu u Ladronky. Řádu maltézských rytířů patřila usedlost až do roku 1922, poté přešla do majetku hl. m. Prahy. V její blízkosti byla chudinská kolonie a Ladronka byla využita na velmi skromné byty. V roce 1977 byly, v už tak chátrajícím objektu, o který se nikdo nestaral, sklady.

Současnost
Areál se brzy stal vyhledávaným místem pro bruslaře a jeho kapacita přestávala stačit. Praha 6 proto uvažovala o rozšíření. Projekt nazvaný Areál volného času Ladronka II. a III. etapa byl realizován na přelomu let 2009 a 2010 a byl podpořen dotací z Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost Evropského fondu pro regionální rozvoj částkou 46,2 milionů korun, celkové náklady činily 69 milionů korun. Areál byl rozšířen směrem k Vypichu, přibyl asi 1,5 km in-line drah, které jsou od okolních silnic odděleny nově vysazenými stromy. Hlavní bruslařský okruh má nyní délku 4229,5 (desetina maratonu). Součástí projektu byla také výstavba bezbarierového podchodu pod rušnou Kukulovou ulicí umožňující napojení na malý 300metrový okruh u komerčního centra Vypich (Kaufland). Mimo to byla u samotné usedlosti zřízena hřiště na plážový volejbal a pétanque a vyhlídka.

Lokalita
Ulice: Tomanova 1028/1
Čtvrť: Praha 6 160 00
GPS: N: 50°07'90.00 E:14°35'83.00


Grill restaurant
Otevřená kuchyně našeho GRILL restaurantu je v zásadě tradiční kuchařskou dílnou, na které připravujeme věci, které máte nejraději a které očekáváte i od svého grilu doma.

management@ladronka.com
tel.: +420 724 103 538

Tempish - půjčovna on-li bruslí
OTEVŘENO OD 1. DUBNA do 30. ZÁŘÍ
Více info zde
Půjčovna grilů
Ladronka
on-line bruslení
 
  pict Ladronka mapa pict Sportovní okruh pict Restaurace pict Park s kapličkou pict Půjčovna Tempish pict Restaurace pict Pěší zóna pict Dětské hřiště
          © Web Design 2011